Konkurss noslēdzies!

Paldies visiem par dalību! Izlozes kārtībā esam izlozējuši šādus uzvarētājus:

  1. Apple iPhone 15 Pro, 128GB iegūst "EĻMI" SIA;
  2. Neo Play Pro L2 iegūst "DIGITAL TRANSFORMATION" SIA;
  3. Bose QuietComfort Ultra headphones iegūst "Alpha Solutions" SIA.

Ar laimīgajiem uzvarētājiem sazināsimies, lai vienotos par balvas saņemšanu! Apsveicam!

Piedalies konkursā “Capital jaunā mājaslapa - reģistrējies, iegādājies un laimē!” un papildini savu uzņēmumu ar jaunām tehnoloģijām. Lai piedalītos konkursā, līdz 2023. gada 31. decembrim reģistrējies mūsu mājaslapā kā juridiska persona un veic pirkumu vismaz 100€ (bez PVN) vērtībā.

Balvu fonds:

Konkursa noteikumi 

1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS UN KOORDINATORS:

1.1.  Konkursu organizē AS “Capital”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003088497, juridiskā adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005, Latvija.

2. KONKURSA NORISES LAIKI:

2.1.  Konkursa reģistrācijas periods ir no 2023. gada 17. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim.
2.2.  Pirkuma veikšanas periods ir no 2023. gada 15. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim.
2.3.  Konkursa laimētāji tiks izlozēti 2023. gada 4. janvārī, plkst. 13.00.
2.4.  Konkursa laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.capital.lv 2023. gada 5. janvārī.
2.5.  Laimētāji var saņemt balvas līdz 2023. gada 31. janvārim.

3. BALVAS:

3.1.  Balvu fonds sastāv no 3 (trīs) balvām:

3.1.1. 1 (viens) mobilais telefons: Apple iPhone 15 Pro, 128GB;
3.1.2. 1 (viens) dators: Neo Play Pro L2 / Intel i5-13600KF / RTX 4060Ti / 32GB DDR4 / 1TB SSD / WiFi / Win11Home;
3.1.3. 1 (vienas) austiņas: Bose QuietComfort Ultra headphones.

4. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

4.1.  Piedalīties konkursā var jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. 
4.2.  Lai piedalītos konkursā juridiskai personai no 2023. gada 17. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāreģistrējas AS “Capital” mājas lapā šeit un no 2023. gada 15. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim jāveic pirkums capital.lv mājaslapā vismaz 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) (bez PVN) vērtībā.
4.3.  Pēc 4.2. punkta noteikumu izpildīšanas, dalībnieks tiks automātiski reģistrēts konkursā.
4.4.  Konkursā var piedalīties atkārtoti veicot atkārtotu pirkumu vismaz 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) (bez PVN) vērtībā. 
4.5.  Konkursā nepiedalās juridiskas personas, kas pirkumu veikušas pirms 2023. gada 15. novembra.
4.6.  1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.
4.7.  Konkursa organizētājs neatbild par:

4.7.1.  Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties konkursā vai saņemot balvu;
4.7.2.  Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
4.7.3.  Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija vai pirkums, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.  

5. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

5.1.  Konkursa balvu ieguvējiem tiks paziņots par laimestu zvanot uz dalībnieka reģistrēto tālruņa numuru. 
5.2.  Balvas jāsaņem AS “Capital” biroja telpās Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00. Vairāk informāciju par balvas saņemšanu var saņemt, zvanot uz tālruni +371 67 517 822.
5.3.  Balvas netiks izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu balvu, preci vai pakalpojumu.
5.4.  Balvas, kuras laimētāji neizņem līdz 2023. gada 29. janvārim paliek AS “Capital” īpašumā.  

6. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

6.1.  Konkursa dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par konkursa norisi līdz 2023. gada 29. janvārim, iesniedzot rakstisku iesniegumu AS “Capital”, Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005.
6.2.  Visas pretenzijas tiks izskatītas un konkursa dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.