Atteikuma tiesības

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Patērētāja pienākums ir četrpadsmit dienu laikā pēc šīs veidlapas nosūtīšanas atdot preci pārdevējam. Prece 14 dienu laikā jānogādā pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Ganību dambī 23c, Rīga, LV-1005. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē AS “Capital”, Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005, 67517822, [email protected] par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Patērētājs var izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.


ATTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS

Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šīs veidlapas rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Pārdevējs atmaksā arī ar preces piegādi saistītās izmaksas, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka patērētājs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids.

Patērētājam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Patērētājs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Piemēram, prece (preces) ir tehniski vai vizuāli bojāta, izlietota un/vai nolietota (preces vai tās komponente, sastāvdaļa) vairāk, kā par 5% (pieciem procentiem), piemēram, tādas preces, kā, toneri, tintes kasetes, ekrāna tīrīšanas līdzekļi, baterijas un citas tamlīdzīgas preces.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).


Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • saņemot preci ar kurjeru, patērētājam ir jāpārliecinās, ka iepakojums nav bojāts. Ja bojājumi ir, tad obligāti jānorāda tos preces pieņemšanas aktā pie kurjera. Ņemiet vērā, ja iepakojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā preces saņemšanas brīdī, tad tālāk nevarēsim izskatīt pretenziju par iepakojuma bojājumu un preci tajā;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.