Droša iepirkšanās

Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu. Pircēju personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Pircējam ir tiesības, jebkurā laikā, pieprasīt un saņemt informāciju par viņa iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt un vajadzības gadījumā pieprasīt to dzēšanu. Informācija par pircēja preču grozu tiek uzglabāta sīkdatnēs.
 
Lai nodrošinātu datu drošību, datu pārraidei tiek izmantota SSL tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt datus trešajām personām neizlasāmā formātā. 
 
SIA Capital Classic garantē, ka pircēju dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pircēja pasūtījumu.
 
Papildus informācija par Capital privātuma politiku.