Servisa līgumi

Arvien vairāk uzņēmumu nonāk pie atziņas, ka izdevīgākais un efektīvākais veids, kā uzturēt darba kārtībā savu IT infrastruktūru, ir noslēgt ārpakalpojuma līgumu ar nozares speciālistiem. 

Capital, atšķirībā no daudziem citiem, spēj apmierināt klientu IT vajadzības kompleksi, nodrošinot kā infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, tā arī programmatūras un aparatūras piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu darba kārtībā. 

Atbildība, garantijas un konfidencialitātes saistības tiek nolīgtas juridisko personu līmenī, un noslēgto līgumu ietvarā Capital speciālisti veic datortehnikas un datortīklu profilakses, diagnostikas un darba spēju uzturēšanas darbus, nepieciešamības gadījumā nogādā tehniku ražotāja autorizētos datortehnikas servisos garantijas vai pēc garantijas remontam.

Servisa pakalpojuma mēneša maksa ir fiksēta līgumā un nav atkarīga no konkrētā periodā paveikto darbu apjoma, tādējādi klientam tiek nodrošināta IT izmaksu stabilitāte un paredzamība neatkarīgi no blakusapstākļiem.

Par katru servisa līgumu atbild viens servisa inženieris, kurš izpilda un koordinē veicamos darbus, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus – mēs nodrošinām klientiem vienu kontaktpersonu, kura pārzina un organizē nepieciešamos darbus. 

Visi ar līguma izpildi saistītie notikumi un paveiktie darbi tiek fiksēti servisa datu bāzē un tiek piegādāti klientam pakalpojumu atskaites formā.

Pēc jūsu pieprasījuma Capital speciālisti ieradīsies jūsu uzņēmumā un veiks IT sistēmu, aparatūras un infrastruktūras auditu, lai dotu eksperta slēdzienu un vienotos par nepieciešamajiem servisa līgumā paredzamajiem darbiem un līguma noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā Capital nodrošinās jūsu darbinieku apmācību.

Capital ir klientam nepamanāms profesionāls serviss, kas nodrošina eventuālo problēmu risināšanu vēl pirms tās ir kaitējušas jūsu uzņēmums darbībai.

Capital sekmīgu servisa līgumu izpildi nodrošina - apmācīti, augsti kvalificēti un sertificēti inženieri, kuru rīcībā ir rezerves komponenšu krājumi, atbilstoši līgumu prasībām.

Capital serviss veic valsts un pašvaldību, kā arī uzņēmumu un iestāžu, konkursa kārtā iepirktās datortehnikas servisa prasību izpildi, nodrošinot operatīvu problēmu novēršanu visā Latvijas teritorijā.