NEO Administrēšana

24/7 darbība (24/7 operations):
Lieliska noturība ilgtermiņā un paļāvība priekš kritiski svarīgākajām iekārtām. Industriāla līmeņa noturība pret klimatiskām un temperatūras prasībām un augstu noslodzi. Pastiprinātas testēšanas rezultātā iespējams garantēt augstāko kvalitāti.
 
Klusa darbība (Silent fan):
Mikro-kontrolieris, kurš autonomi regulē ventilatoru griešanās ātrumu, konstanti izvērtējot sistēmas termālo drošību. Iespēja izvēlēties starp 3 profiliem - Silent, Auto, Enhanced Cooling.
 
Multi startēšana (Multi boot):
Funkcija administratoriem - Iespēja ērti izvēlēties startēt sistēmu no dažādiem sistēmas diskiem vai USB zibatmiņām, kā arī attālināti startēt sistēmu (PXE).
 
HDD parole (HDD password):
Drošības rīks, Iespējams iestatīt pieejas aizsardzību SATA diskiem un M.2 moduļiem, ka iekļūšana tajos iespējama tikai ar paroles palīdzību.
 
BIOS Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (Recovery BIOS):
Pieejama funkcija sistēmas administratoriem, Atjauno mātesplates BIOS sākotnējos iestatījumus, ja BIOS programmatūra ir bojāta.
 
Dzēst disku (Erase disk):
Drošības rīks sistēmas administratoriem, lai izdzēstu 100% visu informāciju no cietā diska, kurš nokalpojis savu mūžu, lai nododot cieto disku utilizēšanai, vai otrreizējai lietošanai būtu garantija, ka nekāda jutīga informācija nebūtu palikusi uz cietā diska.
 
Sērijas numurs BIOS:
Iespēja izmantot precīzas uzskaites un tehniskā servisa priekšrocības, uzzinot savu datora sērijas numuru BIOS vidē.
 
Sistēmas sargs (System guard).
Viegli lietojama aplikācija, lai regulētu un vērotu temperatūras svārstības sistēmā, pārbaudīt, vai dzesēšana strādā adekvāti.
SystemGuard V4.10.zip
 
Datora atjaunināšana (Desk Update):
Vienkārša aplikācja sistēmas administratoriem, lai atjaunotu visu, mātesplatē iesaistīto komponenšu programmatūru (Realtek AUDIO, Intel chipset, Gbit LAN t.tml.)
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=1FDD4112-5B23-4CC2-9E13-9624F241C73E