Kvalitātes un vides politika

Kā vienu no savām galvenajām prioritātēm a/s Capital definē savu sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti.
 
Kvalitātes vadības sistēma
 
Lai spētu nodrošināt pakalpojumu un produktu kvalitāti atbilstoši klienta, nozares reglamentējošām un standartu prasībām, Capital  ir ieviesusi un sertificējusi kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām. 2003. Gadā Det Norske Veritas vadošie auditori veica sertifikācijas auditu un tika izsniegts sertifikāts, kas apliecina Capital kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standarta prasībām.
 
Capital ISO 9001 sertifikāts latviski un Capital ISO 9001 sertifikāts angliski
Capital ISO 14001 sertifikāts latviski un Capital ISO 14001 sertifikāts angliski
 
Kvalitātes pārvaldības sistēma
 
AS “Capital” ir uzņēmums ar lielu pieredzi personālo datoru ražošanā, datortehnikas apkalpošanā un tirdzniecībā, kā arī individuālu datorsistēmu risinājumu izstrādē. AS “Capital” galvenais mērķis ir ieņemt stabilu vietu Latvijas IT tirgū, gūt ilglaicīgu peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot klientus. Uzņēmums definē kvalitāti kā spēju nodrošināt pakalpojumus un produktus atbilstoši klienta izvirzītajām prasībām, nozares reglamentējošām un standartu prasībām. 
 
AS “Capital” vadība izprot profesionālu darbinieku nozīmi produktu un pakalpojumu nodrošināšanā un veicina kompetences paaugstināšanu, regulāri izglītojot savus speciālistus gan uzņēmuma iekšējās apmācībās, gan specializētos kursos un tehniskos semināros Latvijā un ārpus tās.
 
Izprotot piegādātāju un sadarbības partneru ietekmi uz klientu apkalpošanu, uzņēmums veicina savstarpējās sadarbības pilnveidošanu.
AS “Capital” īsteno savu kvalitātes politiku, uzņēmuma darbiniekiem iesaistoties kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un nodrošinot sistēmas pilnveidošanu, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju Latvijas tirgū.
 
Vides pārvaldības sistēma
 
Pilnveidojot savu pakalpojumu un produktu kvalitāti un atbilstību tirgus un likumdošanas prasībām, kā arī rūpējoties par apkārtējās vides saglabāšanu Capital pieņēma lēmumu ieviest arī Vides pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001:2015 prasībām. 2007. gadā vides pārvaldības sistēma tika sertificēta un Capital saņēma Det Norske Veritas izsniegto sertifikātu.
 
Mēs apzināmies, ka mūsu produkti un darbība neizbēgami ietekmē apkārtējo vidi, un uzskatām par vienu no savām prioritātēm nepieciešamību kontrolēt un samazināt ietekmi uz vidi.
 
AS “Capital” apņemas pilnveidot savu vides sniegumu:
  • Izpildot vides tiesību aktu prasības;
  • Paaugstinot darbinieku izpratni un kompetenci vides jautājumos;
  • Veidojot dialogu ar klientiem un sadarbības partneriem par iepakojuma un nolietoto elektrisko un elektronisko preču apsaimniekošanu;
  • Veicinot resursu efektīvu izmantošanu.
AS “Capital” apņemas rīkoties atbildīgi pret vidi, un mēs aicināsim pret vidi draudzīgi rīkoties arī mūsu sadarbības partnerus. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu vides pārvaldības sistēmu, darbiniekiem iesaistoties tās uzturēšanā un pilnveidošanā.
 
Ieviestā kvalitātes un vides pārvaldības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota un uzraudzīta. Uzraudzību veic gan Capital iekšējie auditori, gan sertifikācijas iestādes DNV GL vadošie auditori.
 
Capital kvalitātes un vides vadības sistēmu atbilstība ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem sekmē nepārtrauktu uzņēmuma konkurētspējas izaugsmi un nodrošina veiksmīgu, likumdošanai un normatīvajiem aktiem atbilstošu sadarbību ar partneriem Latvijā un ārpus tās robežām.
 
Savu kvalitātes politiku Capital realizē datoru ražotnē –  NEO datori pēc ražošanas iziet īpašu 24 stundu testu, un mēs ar lepnumu varam teikt, ka esam vienīgais datorražotājs Latvijā, kurš veic tik rūpīgu saražoto produktu kvalitātes pārbaudi. 
 
Ilgtermiņā sadarbojoties ar piegādātājiem, Capital veic nepārtrauktu piegādāto komponenšu kvalitātes monitoringu un ar vislielāko rūpību izvēlas labākos piegādātājus un kvalitatīvākās komponentes.
 
Capital kvalitātes politika aptver visus uzņēmuma darbības aspektus, sākot ar dokumentu pārvaldību un beidzot ar produktu kvalitātes kontroli un darbinieku kompetences celšanu. 
 
Preču nodošana un utilizācija
 
Capital klientiem ir iespēja nodot utilizācijai nolietoto datortehniku vai elektroiekārtas, kas iegādātas jebkurā Capital veikalā. Iekārtu nodošanu var veikt Capital veikalā Ganību dambī 23C vai zvanot pa tālr. 800 00 515. Capital ir videi draudzīgs uzņēmums un mūsu sadarbības partneris ir Latvijas Zaļais punkts, kas nodrošina nolietoto iekārtu apsaimniekošanu 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos visā Latvijā  
 
Sociālā atbildība
 
Capital sociālās atbildības pārskats ietver sociālās atbildības aktivitātes un projektus vides aizsardzības jomā, kā arī darbības tirgū un darba vides aspektus.
 
Ziņojumos atspoguļota uzņēmuma darbības struktūra, galvenie ekonomiskie un sociālie rādītāji un uzņēmuma attīstības stratēģija.
 
2015.gada AS Capital sociālas atbildības ziņojums (latviski)
JSC (AS) Capital Social Responsibility Report 2015 (english)
2016. gada AS Capital sociālās atbildības ziņojums (latviski)