Komanda

Veiksmīgas uzņēmuma darbības un attīstības stūrakmens ir motivēti, zinoši un ar mūsdienīgu aprīkojumu nodrošināti darbinieki, tādēļ labvēlīga emocionālā mikroklimata un pozitīvas korporatīvās kultūras kopšana ir būtisks a/s Capital uzdevums, kurš tiek pildīts ik dienas.

Capital darbību nodrošina vairāk kā 60 pieredzējuši un profesionāli darbinieki, kuru prasmes un zināšanas nepārtraukti tiek pilnveidotas un papildinātas specializētos kursos un tehniskos semināros kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām. 
Capital komandā strādā zinoši un motivēti inženieri, projektu vadītāji un IT eksperti ar gadu desmitos mērāmu pieredzi savās darbības jomās. Mūsu speciālistus patiesi interesē darbības joma, kurā viņi strādā, un tieši tāpēc mūsu klienti un sadarbības partneri vienmēr var droši rēķināties ar augsti kompetentiem partneriem mūsu,Capital, pusē.

Nepārtraukti tiek sekots līdzi tehnoloģiju attīstībai ar mērķi spēt apmierināt klienta vajadzības, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un inovatīvākos risinājumus.
Ivars Putniņš
Ivars Putniņš
Valdes priekšsēdētājs
Tālr: +371-67517822
[email protected]
Aigars Bērziņš
Aigars Bērziņš
Valdes loceklis/Tirdzniecības direktors
Tālr: +371-67517822
[email protected]
Ivars Šulcs
Ivars Šulcs
Valdes loceklis/Jurists
Tālr: +371-67517822
[email protected]
Anastasija Eriņa
Anastasija Eriņa
Personāla un kvalitātes vadītāja
Tālr: +371 66954005
[email protected]

Korporatīvo klientu nodaļa

Ģirts Pāpe
Ģirts Pāpe
Korporatīvo klientu daļas vadītājs
Tālr: +371-25522255
[email protected]
Agris Ozoliņš
Agris Ozoliņš
Tehniskā atbalsta grupas vadītājs
Tālr: +371 25484896
[email protected]
Edgars Kumerdanks
Edgars Kumerdanks
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-68206286
[email protected]
Vitālijs Retjunskihs
Vitālijs Retjunskihs
Tehniskā atbalsta speciālists
Tālr: +371 20282315
[email protected]
Ervīns Bārtuls
Ervīns Bārtuls
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-66949498
[email protected]
Edgars Puriņš
Edgars Puriņš
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-66949492
[email protected]
Raitis Skrūzmans
Raitis Skrūzmans
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371 66949496
[email protected]
Mārtiņš Miezītis
Mārtiņš Miezītis
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-66949495
[email protected]
Jānis Benga
Jānis Benga
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-68206284
[email protected]
Andis Šūmanis
Andis Šūmanis
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-67812146
[email protected]
Jānis Markots
Jānis Markots
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-67517822
[email protected]

IT risinājumu nodaļa

Jānis Romanovskis
Jānis Romanovskis
IT risinājumu konsultants
Tālr: +371-67517838
[email protected]

Iepirkumu daļa

Ivars Ķēniņš
Ivars Ķēniņš
Iepirkumu menedžeris (vietējie iepirkumi)
Tālr: +371 67517826
[email protected]
Elīna Jirjena
Elīna Jirjena
Ārzemju preču iepircēja
Tālr: +371-67517821
[email protected]

Valsts un pašvaldību iepirkumu daļa

Kaspars Januševskis
Kaspars Januševskis
Projektu vadītājs
Tālr: +371 66954002
[email protected]
Džeina Pugule-Fogele
Džeina Pugule-Fogele
Projektu vadītāja
Tālr: + 371 67517828
[email protected]
Sigita Dupuža
Sigita Dupuža
Projektu vadītāja
Tālr: +371 62102544
[email protected]
Artūrs Minajevs
Artūrs Minajevs
Projektu vadītājs
Tālr: +371 66954003
[email protected]
Māris Gailis
Māris Gailis
Projektu vadītājs
Tālr: +371 67517832
[email protected]
Alise Riekstiņa-Oto
Alise Riekstiņa-Oto
Administratīvā vadītāja
Tālr: +371 67517822
[email protected]
Mārcis Martinsons
Mārcis Martinsons
Projektu vadītājs
Tālr: +371 68206288
[email protected]

Servisa daļa

Ainis Tora
Ainis Tora
Servisa daļas vadītājs
Tālr: +371 67517824
[email protected]
Ilva Ūzuliņa
Ilva Ūzuliņa
Servisa administratore
Tālr: +371 67517824
[email protected]

Produktu grupu vadītāji

Jānis Kadiķis
Jānis Kadiķis
DELL Technologies produktu grupas vadītājs
Tālr: +371 62102543
[email protected]
Alta Saulīte
Alta Saulīte
DELL Technologies produktu grupas vadītāja asistente
Tālr: +371 62102543
[email protected]

E-komercijas daļa

Artūrs Briedis
Artūrs Briedis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
[email protected]
Mārtiņš Šukelis
Mārtiņš Šukelis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
[email protected]
Rolands Balodis
Rolands Balodis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517829
[email protected]
Mārtiņš Kalniņš
Mārtiņš Kalniņš
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
[email protected]

Programmatūras izstrādes un pārdošanas daļa

Oļegs Režepps
Oļegs Režepps
Programmēšanas daļas vadītājs
Tālr: +371-67517822
[email protected]