Komanda

Veiksmīgas uzņēmuma darbības un attīstības stūrakmens ir motivēti, zinoši un ar mūsdienīgu aprīkojumu nodrošināti darbinieki, tādēļ labvēlīga emocionālā mikroklimata un pozitīvas korporatīvās kultūras kopšana ir būtisks a/s Capital uzdevums, kurš tiek pildīts ik dienas.

Capital darbību nodrošina vairāk kā 60 pieredzējuši un profesionāli darbinieki, kuru prasmes un zināšanas nepārtraukti tiek pilnveidotas un papildinātas specializētos kursos un tehniskos semināros kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām. 
Capital komandā strādā zinoši un motivēti inženieri, projektu vadītāji un IT eksperti ar gadu desmitos mērāmu pieredzi savās darbības jomās. Mūsu speciālistus patiesi interesē darbības joma, kurā viņi strādā, un tieši tāpēc mūsu klienti un sadarbības partneri vienmēr var droši rēķināties ar augsti kompetentiem partneriem mūsu,Capital, pusē.

Nepārtraukti tiek sekots līdzi tehnoloģiju attīstībai ar mērķi spēt apmierināt klienta vajadzības, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un inovatīvākos risinājumus.
Ivars Putniņš
Ivars Putniņš
Valdes priekšsēdētājs
Tālr: +371-67517822
ivars.putnins@capital.lv
Aigars Bērziņš
Aigars Bērziņš
Valdes loceklis/Tirdzniecības direktors
Tālr: +371-67517822
aigars.berzins@capital.lv
Ivars Šulcs
Ivars Šulcs
Valdes loceklis/Jurists
Tālr: +371-67517822
ivars.sulcs@capital.lv
Anastasija Eriņa
Anastasija Eriņa
Personāla un kvalitātes vadītāja
Tālr: +371 66954005
anastasija.erina@capital.lv

Korporatīvo klientu nodaļa

Ģirts Pāpe
Ģirts Pāpe
Korporatīvo klientu daļas vadītājs
Tālr: +371-25522255
girtsp@capital.lv
Agris Ozoliņš
Agris Ozoliņš
Tehniskā atbalsta grupas vadītājs
Tālr: +371 25484896
agris.ozolins@capital.lv
Edgars Kumerdanks
Edgars Kumerdanks
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-68206286
edgars.kumerdanks@capital.lv
Vitālijs Retjunskihs
Vitālijs Retjunskihs
Tehniskā atbalsta speciālists
Tālr: +371 20282315
vitalijs.retjunskihs@capital.lv
Ervīns Bārtuls
Ervīns Bārtuls
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-66949498
ervins.bartuls@capital.lv
Edgars Puriņš
Edgars Puriņš
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-66949492
edgars.purins@capital.lv
Raitis Skrūzmans
Raitis Skrūzmans
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371 66949496
raitis.skruzmans@capital.lv
Mārtiņš Miezītis
Mārtiņš Miezītis
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-66949495
martins.miezitis@capital.lv
Jānis Benga
Jānis Benga
Pārdošanas speciālists
Tālr: +371-68206284
janis.benga@capital.lv
Andis Šūmanis
Andis Šūmanis
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-67812146
andis.sumanis@capital.lv
Jānis Markots
Jānis Markots
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs
Tālr: +371-67517822
janis.markots@capital.lv

IT risinājumu nodaļa

Jānis Romanovskis
Jānis Romanovskis
IT risinājumu konsultants
Tālr: +371-67517838
janis.romanovskis@capital.lv

Iepirkumu daļa

Ivars Ķēniņš
Ivars Ķēniņš
Iepirkumu menedžeris (vietējie iepirkumi)
Tālr: +371 67517826
ivars.kenins@capital.lv
Elīna Jirjena
Elīna Jirjena
Ārzemju preču iepircēja
Tālr: +371-67517821
elina.jirjena@capital.lv

Valsts un pašvaldību iepirkumu daļa

Kaspars Januševskis
Kaspars Januševskis
Projektu vadītājs
Tālr: +371 66954002
kaspars.janusevskis@capital.lv
Džeina Pugule-Fogele
Džeina Pugule-Fogele
Projektu vadītāja
Tālr: + 371 67517828
dzeina@capital.lv
Sigita Dupuža
Sigita Dupuža
Projektu vadītāja
Tālr: +371 62102544
sigita@capital.lv
Artūrs Minajevs
Artūrs Minajevs
Projektu vadītājs
Tālr: +371 66954003
arturs.minajevs@capital.lv
Māris Gailis
Māris Gailis
Projektu vadītājs
Tālr: +371 67517832
maris.gailis@capital.lv
Alise Riekstiņa-Oto
Alise Riekstiņa-Oto
Administratīvā vadītāja
Tālr: +371 67517822
alise.riekstina@capital.lv
Mārcis Martinsons
Mārcis Martinsons
Projektu vadītājs
Tālr: +371 68206288
marcism@capital.lv
Karīna Palmakovska
Karīna Palmakovska
Klientu attiecību vadītāja
Tālr: +371 67517822
karina.palmakovska@capital.lv

Servisa daļa

Ainis Tora
Ainis Tora
Servisa daļas vadītājs
Tālr: +371 67517824
ainis.tora@capital.lv
Ilva Ūzuliņa
Ilva Ūzuliņa
Servisa administratore
Tālr: +371 67517824
ilva.titulenko@capital.lv

Produktu grupu vadītāji

Jānis Kadiķis
Jānis Kadiķis
DELL Technologies produktu grupas vadītājs
Tālr: +371 62102543
janis.kadikis@capital.lv
Alta Saulīte
Alta Saulīte
DELL Technologies produktu grupas vadītāja asistente
Tālr: +371 62102543
alta.saulite@capital.lv

E-komercijas daļa

Artūrs Briedis
Artūrs Briedis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
arturs.briedis@capital.lv
Mārtiņš Šukelis
Mārtiņš Šukelis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
martins.sukelis@capital.lv
Rolands Balodis
Rolands Balodis
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517829
rolands.balodis@capital.lv
Mārtiņš Kalniņš
Mārtiņš Kalniņš
E-komercijas menedžeris
Tālr: +371 67517833
martins.kalnins@capital.lv

Programmatūras izstrādes un pārdošanas daļa

Oļegs Režepps
Oļegs Režepps
Programmēšanas daļas vadītājs
Tālr: +371-67517822
olegs.rezepps@capital.lv